Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Smart riešenia v oblasti mobility, testovacie centrá, spoločenská akceptácia, dostupné finančné nástroje ale aj existujúce unikátne zahraničné alebo slovenské projekty. V týchto a ďalších mnohých témach sa niesol duch konferencie „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu", ktorý sa konal 22. septembra pod záštitou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej v spolupráci s platformou Smart Mobility Slovakia.

Čítajte viac

Li-ion batérie a ich riziká

Olovené batérie a batérie na báze lítium-iónových automobilov zahŕňajú niektoré významné rozdiely. Medzi hlavné rozdiely patrí bunková štruktúra, hustota, tok prúdu, chemikálie a minerály iónovej batérie.  80 % energie sa môže použiť predtým, ako sa lítiová batéria považuje za „vybitú“ -  u olovenej batérie to je  iba 30 % až 50 % energie.

Čítajte viac

Aspekty vplyvu elektrických vozidiel (EV) na uhlíkovú stopu

Uhlíková stopa zahŕňa všetky skleníkové plyny a je „meradlom vplyvu aktivít na množstvo CO2 vyprodukovaného spaľovaním fosílnych palív“. Treba si uvedomiť, že aj výroba EV zanecháva uhlíkovú stopu, nie je to len o prevádzke EV.

Čítajte viac

Úskalia prechodu na elektromobilitu

Trh s elektrickými vozidlami (EV) ovplyvní každého z nás. Dopady elektrických vozidiel sa dotknú všetkých aspektov života. Postupná elektrifikácia ovplyvní elektrickú sieť ale aj naše nároky na spotrebu elektrickej energie.

Čítajte viac

Pozvánka na festival inovácií INOFEST 2022

INOFEST 2022
Festival inovácií INOFEST 2022 demonštruje silu inovačných ekosystémov a spoločenstiev. Inovačné projekty a ich výsledky, nové trendy, príležitosti a inovačné nápady na jednom mieste.

DETAIL

 

Čítajte viac

Ako by automobiloví hráči mali zosúladiť svoje strategické priority - časť 6

Celkové výnosy z osobnej mobility sa do roku 2030 zrýchlia, no meniace sa trhy a nové technológie zaručujú, že budúci automobilový rast bude granulovanejší ako v minulosti. Rast naprieč tradičnými trhmi a segmentmi už nie je samozrejmosťou. Automobiloví výrobcovia OEM budú musieť zabezpečiť rast z rôznych zdrojov, ako je mobilita vo veľkých mestách a opakujúce sa toky príjmov po predaji. So vznikom netradičných príjmových kanálov má vlastníctvo hodnotového reťazca mobility potenciál na narušenie.

Čítajte viac

Nové výzvy a príležitosti v oblasti mobility - časť 5

Aj keď sa rast výnosov v automotive môže zrýchľovať, tradičné hranice odvetví sa posúvajú a menia sa aj pravidlá hry. V rámci zložitejšieho a diverzifikovanejšieho odvetvia mobility budú súčasní hráči automotive nútení súťažiť súčasne na viacerých frontoch a spolupracovať s konkurenciou.

Čítajte viac

Požiadavky zákazníka v automotive stále dominujú. Rastie záujem o prípravu pred TISAX auditom

V reťazci automobilového priemyslu je dôležité oboznámiť sa so základnými nástrojmi kvality (core tools), s procesným, či systémovým auditom. Ale vždy budú prioritné Špecifické požiadavky vášho zákazníka. Na školeniach QMS Slovakia vás naučíme požiadavky jednotlivých značiek VW, Daimler, Mercedes, BMW, Ford, Jaguár aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu. 

Čítajte viac

Zobraziť viac článkov