Novinky

Úskalia prechodu na elektromobilitu

Trh s elektrickými vozidlami (EV) ovplyvní každého z nás. Dopady elektrických vozidiel sa dotknú všetkých aspektov života. Postupná elektrifikácia ovplyvní elektrickú sieť ale aj naše nároky na spotrebu elektrickej energie.

Čítajte viac

Pozvánka na festival inovácií INOFEST 2022

INOFEST 2022
Festival inovácií INOFEST 2022 demonštruje silu inovačných ekosystémov a spoločenstiev. Inovačné projekty a ich výsledky, nové trendy, príležitosti a inovačné nápady na jednom mieste.

DETAIL

 

Čítajte viac

Ako by automobiloví hráči mali zosúladiť svoje strategické priority - časť 6

Celkové výnosy z osobnej mobility sa do roku 2030 zrýchlia, no meniace sa trhy a nové technológie zaručujú, že budúci automobilový rast bude granulovanejší ako v minulosti. Rast naprieč tradičnými trhmi a segmentmi už nie je samozrejmosťou. Automobiloví výrobcovia OEM budú musieť zabezpečiť rast z rôznych zdrojov, ako je mobilita vo veľkých mestách a opakujúce sa toky príjmov po predaji. So vznikom netradičných príjmových kanálov má vlastníctvo hodnotového reťazca mobility potenciál na narušenie.

Čítajte viac

Nové výzvy a príležitosti v oblasti mobility - časť 5

Aj keď sa rast výnosov v automotive môže zrýchľovať, tradičné hranice odvetví sa posúvajú a menia sa aj pravidlá hry. V rámci zložitejšieho a diverzifikovanejšieho odvetvia mobility budú súčasní hráči automotive nútení súťažiť súčasne na viacerých frontoch a spolupracovať s konkurenciou.

Čítajte viac

Požiadavky zákazníka v automotive stále dominujú. Rastie záujem o prípravu pred TISAX auditom

V reťazci automobilového priemyslu je dôležité oboznámiť sa so základnými nástrojmi kvality (core tools), s procesným, či systémovým auditom. Ale vždy budú prioritné Špecifické požiadavky vášho zákazníka. Na školeniach QMS Slovakia vás naučíme požiadavky jednotlivých značiek VW, Daimler, Mercedes, BMW, Ford, Jaguár aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu. 

Čítajte viac

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými časť 4

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými, rýchlosť ich prijatie spotrebiteľmi sa však bude výrazne líšiť na lokálnej úrovni. Prísnejšie emisné predpisy, nižšie náklady na batériu, široko dostupné nabíjacie stanice a zvýšenie akceptácie spotrebiteľmi vytvorí nový a silný impulz pre penetráciu elektrifikovaných  vozidiel  (hybridných, plug-in, elektrických na batériu s  palivovými článkami) v nasledujúcich rokoch. 
 

Čítajte viac