Novinky

Hlavné trendy v dodávateľskom reťazci automotive

Subdodávateľský reťazec v automobilovom priemysle je v neustálom vývoji v dôsledku rýchlych zmien v technológii, environmentálnych normách a zmenách v preferenciách zákazníkov. Prinášame prehľad hlavných trendov v subdodávateľskom reťazci automotive.

 

Čítajte viac

Umelá inteligencia a výroba automobilov

Umelá inteligencia (AI) sa v automobilovom priemysle rýchlo rozvíja a má potenciál spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým sa vyrábajú autá. AI sa dá použiť na automatizáciu úloh, ktoré boli kedysi vykonávané ľuďmi, na zlepšenie efektívnosti a presnosti výroby a na vytvorenie nových produktov a služieb.

 

Čítajte viac

Dodávatelia Automotive musia v nových podmienkach zmeniť stratégiu

Technológie, udržateľnosť a éra elektrických vozidiel komplikujú nové rozhodnutia dodávateľov automobilového priemyslu. Voľny preklad článku od firmy McKinsey&Company. Autori: Andreas Behrendt, Ricardo Moya-Quiroga Gomez, Raphael Rettig, François Soubien

Čítajte viac

Desať hlavných trendov v Automotive

Správa od GlobalData skúma kľúčové trendy a témy, ktoré formujú automobilový priemysel. Tu je súhrn kľúčových trendov, ktoré ovplyvnia sektor v roku 2023 a neskôr.

Čítajte viac

Fit for 55: nulové emisie CO2 pre nové osobné automobily a dodávky v roku 2035

Tlačová správa 14.2.2023 Spravodajstvo Európsky parlament

Nové právne predpisy stanovujú cestu k nulovým emisiám CO2 pre nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2035, pričom cieľom pre celý vozový park EÚ je znížiť emisie CO2 produkované novými automobilmi a dodávkami o 100 % v porovnaní s rokom 2021. Priebežné ciele zníženia emisií do roku 2030 predstavujú 55 % v prípade automobilov a 50 % v prípade dodávok.

Čítajte viac

Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Smart riešenia v oblasti mobility, testovacie centrá, spoločenská akceptácia, dostupné finančné nástroje ale aj existujúce unikátne zahraničné alebo slovenské projekty. V týchto a ďalších mnohých témach sa niesol duch konferencie „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu", ktorý sa konal 22. septembra pod záštitou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej v spolupráci s platformou Smart Mobility Slovakia.

Čítajte viac

Li-ion batérie a ich riziká

Olovené batérie a batérie na báze lítium-iónových automobilov zahŕňajú niektoré významné rozdiely. Medzi hlavné rozdiely patrí bunková štruktúra, hustota, tok prúdu, chemikálie a minerály iónovej batérie.  80 % energie sa môže použiť predtým, ako sa lítiová batéria považuje za „vybitú“ -  u olovenej batérie to je  iba 30 % až 50 % energie.

Čítajte viac

Aspekty vplyvu elektrických vozidiel (EV) na uhlíkovú stopu

Uhlíková stopa zahŕňa všetky skleníkové plyny a je „meradlom vplyvu aktivít na množstvo CO2 vyprodukovaného spaľovaním fosílnych palív“. Treba si uvedomiť, že aj výroba EV zanecháva uhlíkovú stopu, nie je to len o prevádzke EV.

Čítajte viac

Úskalia prechodu na elektromobilitu

Trh s elektrickými vozidlami (EV) ovplyvní každého z nás. Dopady elektrických vozidiel sa dotknú všetkých aspektov života. Postupná elektrifikácia ovplyvní elektrickú sieť ale aj naše nároky na spotrebu elektrickej energie.

Čítajte viac

Ako by automobiloví hráči mali zosúladiť svoje strategické priority - časť 6

Celkové výnosy z osobnej mobility sa do roku 2030 zrýchlia, no meniace sa trhy a nové technológie zaručujú, že budúci automobilový rast bude granulovanejší ako v minulosti. Rast naprieč tradičnými trhmi a segmentmi už nie je samozrejmosťou. Automobiloví výrobcovia OEM budú musieť zabezpečiť rast z rôznych zdrojov, ako je mobilita vo veľkých mestách a opakujúce sa toky príjmov po predaji. So vznikom netradičných príjmových kanálov má vlastníctvo hodnotového reťazca mobility potenciál na narušenie.

Čítajte viac