Aktuálne kooperácie

Zapojte sa do online spolupráce

Aktuálne kooperačné burzy a inzercia zamerané na automobilový priemysel.

 

Pridaj novú kooperáciu Pridaj udalosť

Filtrovať aktuálne kooperácie a inzerciu


Školenie Formel Q a D/TLD

Školenie pre pochopenie požiadaviek zákazníka definovaných v aktualizovanom vydaní Formel Q (záväzná príručka pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW) a vytváranie D/TLD auditov

Projektovanie podnikovej logistiky

Spoločne si ukážeme ako navrhnúť externý sklad, materiálové toky prípadne aj samotnú vnútropodnikovú logistiku. Na reálnych príkladoch z praxe si ukážeme ako navrhnúť čo najefektívnejší logistický systém z ohľadom na existujúce obmedzenia.

Fórum praktickej údržby

Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby. Pravidelne v marci sa prídu inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom. Počas moderovanej diskusie rečníci podrobne zodpovedia otázky účastníkov. Uvedomujeme si, že raz vidieť je lepšie ako