Aktuálne kooperácie

Zapojte sa do online spolupráce

Aktuálne kooperačné burzy a inzercia zamerané na automobilový priemysel.

 

Pridaj novú kooperáciu Pridaj udalosť

Filtrovať aktuálne kooperácie a inzerciu


Fórum praktickej údržby

Od roku 2012 spája dvojdňová konferencia odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby. Pravidelne v marci sa prídu inšpirovať od rečníkov aj medzi sebou navzájom. Počas moderovanej diskusie rečníci podrobne zodpovedia otázky účastníkov. Uvedomujeme si, že raz vidieť je lepšie ako

Deň majstrov

Pravidelné stretnutie majstrov vedené formou workshopov, kde nosnou myšlienkou je získanie inšpirácií, návodov na riešenia a praktických skúsenosti.

Manažér údržby - Expertný vzdelávací program

Program s certifikátom IPA Slovakia Trvanie: 6 dní Cieľom programu je prakticky ukázať a prejsť moderné nástroje pre efektívne riadenie údržby. Pomoc a smerovanie pri budovaní moderného útvaru údržby. Vzájomne sa podeliť o skúsenosti v oblasti riadenia údržby.

DEŇ ÚDRŽBÁROV

Jedinečné podujatie, na ktorom sa aktívne riešia aktuálne témy v oblasti moderných prístupov k údržbe.