Aktuálne kooperácie

Zapojte sa do online spolupráce

Aktuálne kooperačné burzy a inzercia zamerané na automobilový priemysel.

 

Pridaj novú kooperáciu Pridaj udalosť

Filtrovať aktuálne kooperácie a inzerciu


ISO 19011

Norma ISO 19011 je štandardizovaný rámec v podobe súboru usmernení (nie požiadaviek) na zostavenie štruktúry auditov systému riadenia. Je zosúladená so spoločnou štruktúrou, ktorú používajú systémy riadenia ISO, a tým uľahčuje integráciu viacerých systémov riadenia použití

Fórum praktickej údržby

Jedno z najväčších stretnutí popredných odborníkov a pracovníkov v oblasti údržby sa uskutoční v historickej Trnave. Podujatie Fórum praktickej údržby bude stavať na osvedčených pilieroch prednášajúcich z praxe údržby.

CQI-8 (LPA audit)

Spoznajte nástroj riadenia spoločnosti, ktorý sa dá využiť pri overení ľubovoľného procesu alebo produktu.