Autonomous Vehicles Summit 2020: Najväčšie podujatie autonómnych vozidiel v strednej a východnej Európe

Prvý ročník dvojdňovej medzinárodnej konferencie "Autonomous Vehicles Summit", je zameraný na autonómne vozidlá  a podmienky ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v automobilovom priemysle, sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v automobilovom priemysle.

Podujatie sa bude konať  v termíne 28.5.2020-29.05.2020 v Bratislave,  v Pan-European University Bratislava, na ktorej parkingu budeme mať priestor o.i. aj na predvedenie TESLA car s užívateľom,  a niektoré ďalšie.

V súvislosti s našim cieľom otvárať bránu pre rozvoj inovácií  a konvergenčných partnerstiev, Summit vytvorí platformu pre prezentácie v kontexte nového ekosystému connected a plne automatizovaných automobilov, resp. autonómne vozidlá obecne, ktoré predstavujú najväčšiu inováciu v automobilovom priemysle. V rámci summitu budú  konferencie, vrátane vedecko - technologickej konferencie, s interaktívne moderovanými panel diskusiami tém subkonferencií summitu. Summit bude výzvou na konvergenciu partnerstiev ekosystémov autonómnych vozidiel prostredníctvom liniek  technológie – výrobcovia  a dodávatelia automobilov – výrobcovia a dodávatelia komponentov do áut (OEM) a ich výskumných pracovísk – univerzity – academy – startups - regionálne a národné governments - privátne firmy  - business –  investori, ktorí využijú   B2match networking na summite (registrácia je na web stránke podujatia  https://www.autonomousvehiclessummit.eu  sekcia B2match).

Cieľové skupiny eventu

 • Technologické firmy, inštitúcie výskumu a vývoja
 • Univerzity / akadémie
 • Výrobcovia a dodávatelia automobilových komponentov (OEM) a ich výskumné centrá -
 • Výrobcovia a dodávatelia automobilov
 • Urbanisti inteligentných miest
 • Vlády národné aj regionálne
 • Súkromné firmy
 • Analytici trhov
 • Business
 • Investori
 • Startup
 • Politici
 • Špecialisti v oblasti vzdelávania
 • Vizionári

Prečo sa zúčastniť na summite s networkingom aj s využitím  systému B2match summitu

- Získajte informácie od odborníkov

- Stretnite mnohých budúcich partnerov spolupráce v priebehu DVOCH dní a znížte množstvo času a peňazí na hľadanie nových partnerov!

- Predstavte svoje obchodné návrhy, budúce vízie, nápady na vývoj produktov, technológie a riešenia!

- Získajte riešenie problému - zodpovedajúce organizácie, ktoré hľadajú alebo ponúkajú riešenia!

- Získajte u nás v rámci B2match profesionálnu podporu prostredníctvom siete Enterprise Europe Network a jej odborníkov v oblasti internacionalizácie a medzinárodného prenosu technológií

 Kľúčové slová podujatia: inteligentná mobilita / self-drived / autonómne vozidlá / technológie autonómnych vozidiel/ najnovšie automotive inovácie / aplikácie AV / dopady zavedenia AVs do krajiny / skúšky AV / kĺúčoví automobiloví hráči / start-ups / investori / univerzity / akadémie / V4 / CEE / Európa / svet

Z mnohých aktívnych účastníkov potvrdil aktívnu  účasť o.i.  aj   doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ing. Robert Hajšel , europoslanec , predtým riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Dr. Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  Dr. Ing. František Simančík  R&D manager Institute of Materials & Machine Mechanics, SAS

Na otvorenie podujatia pozývame o.i. aj   pána Žigu, ministra hospodárstva SR .

Výzvu pre speakrov summitu sme už uzatvorili  , v rámci končiacej akvizície máme ešte rozpracovaných niekoľkých veľmi zaujímavých  speakrov  s prednáškami,   sú to jednak z EK ,  EP  a OECD , a finalizujeme tiež  z USA a Číny.  Aktuálne je na oficiálnej web stránke eventu zverejnený  aktuálny Program summitu – aktuálnu agendu tiež prikladáme .

Oficiálny jazyk podujatia : English ( simultánne tlmočenie angličtina /slovenčina/angličtina )

Viac informácií:  https://www.autonomousvehiclessummit.eu

FB Udalosť:    https://www.facebook.com/events/1277093895760201

Tickets book now –  predaj vstupeniek:    https://avmatch.b2match.io/signup