Aké zmeny očakávajú automobilový priemysel v najbližších rokoch – časť 3

Zmeny v správaní v oblasti mobility

Pri zvažovaní potenciálu transformácie priemyslu sú spotrebiteľské preferencie a správanie dôležitým východiskovým bodom. Sme presvedčení, že rušivé trendy v oblasti technológií majú potenciál zásadne zmeniť vzťah medzi spotrebiteľom a automobilom.

Správanie spotrebiteľov  sa v oblasti mobility  mení, čo vedie až k jednému z desiatich automobilov predaných v roku 2030, ktoré by mohli byť zdieľaným vozidlom, a následne k nárastu  trhu pre riešenia mobility na mieru.

Preferencie spotrebiteľov, sprísnenie regulácie a technologické objavy prispievajú k zásadnej zmene v správaní jednotlivcov v oblasti mobility. Jednotlivci čoraz viac používajú na dokončenie svojej cesty viacero druhov dopravy a tovar a služby sa čoraz viac dodávajú priamo k  spotrebiteľom.

Výsledkom bude, že tradičný obchodný model predaja automobilov bude doplnený radom rôznych riešení mobility na požiadanie, najmä v hustej mestskej oblasti, ktorá aktívne odrádza od používania súkromných automobilov. Spotrebitelia dnes používajú svoje automobily ako „viacúčelové“ vozidlá, bez ohľadu na to, či dochádzajú do práce alebo odchádzajú s celou  rodinou  na dovolenku.

V budúcnosti bude očakávaná  flexibilita ktorá umožní najlepšie riešenie pre konkrétny účel na požiadanie a prostredníctvom svojich smartfónov. Už teraz môžeme v zahraničí  pozorovať náznaky  toho, že význam vlastníctva súkromných automobilov klesá a rastie záujem o  spoločnú mobilita. Napríklad v USA sa podiel mladých ľudí (16 až 24 rokov), ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu, znížil zo 76 percent v roku 2000 na 71 percent v roku 2013, zatiaľ čo počet členov zdieľajúcich autá v Severnej Amerike a Nemecku vzrástol o viac ako 30 percent ročne za posledných päť rokov.

Posun k zdieľanej mobilite, ktorý spotrebiteľom umožní využívať optimálne riešenie pre každý účel, povedie k novým segmentom špecializovaných vozidiel určených pre veľmi špecifické potreby. Napríklad parkovacie miesto pre vozidlo špeciálne konštruované pre služby e-hailingu (privolanie  vozidla online). Tieto budú navrhnuté pre veľkú záťaž, robustnosť, väčšie vzdialenosti a pohodlie cestujúcich.

 V dôsledku tohto posunu k rôznym riešeniam mobility môže byť až jedno z desiatich nových vozidiel predaných v roku 2030 pravdepodobne zdieľaným vozidlom, čo by mohlo znížiť predaj vozidiel na súkromné ​​použitie, čo je bude čiastočne kompenzované  rýchlejšou výmenou zdieľaných vozidiel.

 To by znamenalo, že viac ako 30 percent kilometrov najazdených v nových predaných automobiloch by mohlo pochádzať zo zdieľanej mobility a je predpoklad, že  jedno z troch predaných nových automobilov mohlo byť potenciálne zdieľaným vozidlom v roku 2050.

Segmentačný rozmer – veľké mestá, vidiek, ktorý určuje správanie v oblasti mobility a teda rýchlosť a rozsah automobilovej revolúcie.

Pochopenie toho, kde sa nachádzajú budúce obchodné príležitosti, si vyžaduje podrobnejší pohľad na trhy mobility ako kedykoľvek predtým. Konkrétne je potrebné tieto trhy rozdeliť podľa typov miest predovšetkým na základe hustoty obyvateľstva, hospodárskeho rozvoja a prosperity. Úroveň obyvateľstva najvýraznejšie rastie v mestách s nízkymi príjmami, zatiaľ čo mestá s vyššími príjmami zostávajú relatívne stabilné. V týchto segmentoch sa výrazne líšia preferencie spotrebiteľov, politika a regulácia, ako aj dostupnosť a cena nových obchodných modelov. Napríklad v megamestách, ako sú napríklad Londýn alebo Šanghaj sú to poplatky za preťaženie, nedostatok parkovacích miest, dopravné zápchy atď. Toto znamená pre mnohých ľudí bremeno vlastníctva automobilov, preto spoločná mobilita predstavuje konkurenčnú hodnotu. Takéto mestá tiež poskytujú dostatočný rozsah pre nové obchodné modely mobility. Naopak, vo vidieckych oblastiach, kde je nízka hustota vytvára bariéru v mierke, zostane uprednostňovaným dopravným prostriedkom používanie súkromných automobilov.

Podobne by prenikanie autonómnej technológie a elektrických hnacích sústav bolo s najväčšou pravdepodobnosťou prioritné v zahustených mestách s vysokými príjmami, ktoré majú dobre zavedenú automobilovú základňu a kde je zvyšujúci sa regulačný tlak proti emisiám vozidiel a kde náklady na technologické funkcie predstavujú nižší podiel príjmu.

Typ mesta sa tak stáva kľúčovým ukazovateľom správania v oblasti mobility a predaja automobilov, čím nahradí tradičný regionálny výhľad na trhu mobility.

Zdroj: McKinsey & Company "Automotive revolution –  perspective towards 2030"