Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web

Proficy Operations Hub 1.7 od GE Digital - Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web

Umožňuje kooperáciu a neustále zlepšovanie pomocou centralizovanej vizualizácie / konfigurácie, digitalizovaných procesov a business intelligence.

Proficy Operations Hub od spoločnosti GE Digital je centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií (dátová konektivita, agregácia a vizualizácia), ktoré umožňuje zdokonaľovať prevádzkové procesy a operácie vďaka jednoduchým analýzam komplexných informácií a následným úkonom bez ohľadu na miesto aktivity.

01 Urýchľuje vývoj rozsiahlych Web aplikácií bez potreby tvorby kódu

Proficy Operations Hub umožňuje vývojárom aj obyčajným užívateľom rýchlo zostavovať obrazovky prostredníctvom komplexnej knižnice

widgetova usporiadať ich tak, aby poskytovali potrebnú vizualizáciu. Ľahká definícia dátových zdrojov a entít pripojených zariadení umožňuje vytvárať reporty nad dátami pre prijímanie závažných prevádzkových rozhodnutí. Funkcionalita drag-and-drop umožňuje jednoduché umiestnenie a konfiguráciu vizualizačných komponentov, následné presunutie reportu alebo zdroja údajov na komponent vytvorí dátové prepojenie.

02 Poskytujte informácie, na základe ktorých je možné konať, s digitálnym cross-business prevádzkovým hubom

Proficy Operations Hub zdieľa informácie medzi pracovníkmi prevádzky a umožňuje im poznať, čo sa deje. Softvér zlepšuje prístupnosť pre všetky role a bez ohľadu na miesto, poskytuje kritické informácie, vrátane trendov, pre rýchlejšiu reakciu a zoznam potrebných úloh a to v reálnom čase. Zabezpečuje jednoduchý zber údajov od operátorov, uľahčuje interakciu a odosiela príkazy na pripojené rozhrania. Operátori môžu monitorovať, kontrolovať, analyzovať a vykonávať mnoho ďalších činností.

03 Informácie na dosah ruky

Responzívnydizajn vám umožňuje zostaviť aplikáciu, tak aby informácie boli ľahko dostupné na obrazovkách PC, tabletoch a mobilných telefónoch a umožňujú prístup k informáciám a prehľadu vašich operácií odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

04 Rýchla a automatická reakcia založená na údajoch IIoT

Proficy Operations Hub vám umožňuje spúšťať automatické akcie na základe konkrétnych pracovných úkonov, systémových dát alebo stavov zariadení. Môžete nakonfigurovať akcie na riadenie reportov, odosielanie e-mailov alebo posielanie príkazov do zariadení.

05 Šetrite čas centralizovanou správou, používaním štandardov a hotovými klientmi

Využívaním web technológií a otvorených štandardov, ako je napríklad OPC UA pre interoperabilitu, Proficy Operations Hub skracuje čas nasadenia a údržby. Skutoční natívni weboví klienti nevyžadujú inštaláciu klienta. Nasadenie a údržba neboli nikdy jednoduchšie.

Detailný popis

www.gedis.sk