Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými časť 4

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými, rýchlosť ich prijatie spotrebiteľmi sa však bude výrazne líšiť na lokálnej úrovni. Prísnejšie emisné predpisy, nižšie náklady na batériu, široko dostupné nabíjacie stanice a zvýšenie akceptácie spotrebiteľmi vytvorí nový a silný impulz pre penetráciu elektrifikovaných vozidiel (hybridných, plug-in, elektrických na batériu s palivovými článkami) v nasledujúcich rokoch.

Rýchlosť  adopcie  elektrifikovaných vozidiel bude určená interakciou spotrebiteľského dopytu (čiastočne riadená cenou) a regulačného tlaku a bude sa výrazne líšiť na regionálnej a lokálnej úrovni.

Preto sa v roku 2030 môže podiel elektrifikovaných vozidiel pohybovať od 10 do 50 percent nových predaných elektrických vozidiel. Miera adopcie bude najvyššia v rozvinutých veľkých mestách s prísnymi emisnými predpismi a spotrebiteľskými stimulmi (daňové úľavy, špeciálne parkovacie a vodičské privilégiá, zľavnené ceny elektriny atď.).  V malých mestách a na vidieku bude penetrácia predaja pomalšia a to hlavne v oblastiach  s nižšou úrovňou nabíjacej infraštruktúry a vyššou závislosťou od dojazdu vozidiel. 

Vďaka neustálemu zlepšovaniu technológie a nákladov na batérie sa tieto miestne rozdiely stanú menej výraznými a očakáva sa, že elektrifikované vozidlá budú čoraz viac pribúdať a budú zvyšovať  svoj trhový podiel. 
S potenciálnym poklesom nákladov na batérie na úroveň 150 až 200 USD za kWh v tomto  desaťročí stanú sa náklady na elektrifikované vozidlá konkurencieschopnými  s konvenčnými vozidlami, čo vytvorí najvýznamnejší katalyzátor  ich trhového podielu. 
Pokroky  v oblasti technológií nabíjania, dojazdu a zvyšovania povedomia budú ďalej zlepšovať pridanú hodnotu pre zákazníka. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že elektrifikované vozidlá obsahujú veľkú časť hybridnej elektriky, čo znamená, že aj po roku 2030 spaľovací motor zostane veľmi relevantný.


Tieto štyri trendy síce pozorujeme  už roky, ale až teraz sú v pozícií presadiť sa, pretože spotrebitelia, technológie a vlády sú konečne pripravené.

Zdroj: McKinsey & Company "Automotive revolution –  perspective towards 2030"