Požiadavky zákazníka v automotive stále dominujú. Rastie záujem o prípravu pred TISAX auditom

 

Na školeniach QMS Slovakia vás naučíme požiadavky jednotlivých značiek VW, Daimler, Mercedes, BMW, Ford, Jaguár aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu. Cieľom je spoznať špecifické požiadavky zákazníka ako je analýza, vyhodnotenie v rámci systému kvality u dodávateľa a aplikácia nových požiadaviek do systému tak, aby bola splnená požiadavka zákazníka a nebol narušený systém kvality u dodávateľa. Účastníkom budú prezentované vzory z portálu. Budú mať schopnosť určiť čo a kam zaradiť a získajú určitý návod,, ako prepojiť jednotlivé procesy, aby vyhovovali požiadavkám. Nosnou časťou sú praktické ukážky, ako s CSR pracovať v realite a v systéme vašej firmy.

Ďalšou žiadanou časťou služieb QMS Slovakia je príprava zákazníka pred certifikáciou TISAX. Od roku 2018 všetky spoločnosti, ktoré chcú pracovať pre zákazníkov v nemeckom automobilovom priemysle, potrebujú certifikát TISAX. QMS Slovakia poskytuje spoľahlivú prípravu pred certifikačným procesom TISAX.   

Príprava na certifikáciu TISAX vyžaduje úsilie tímu odborníkov aj na strane zákazníka, konkrétne pracovníkov IT oddelenia, Kvality, HR oddelenia a Facility. Je potrebné prejsť si prvotným auditom procesov, zistiť súlad s TISAX, navrhneme dokumentáciu a fyzické procesy. Nevyhnutnou súčasťou prípravy je interný predaudit a návrh opatrení z neho vyplývajúcich. Následne dôjde k implementácii do systému a fyzických procesov. Samozrejmá je aj naša metodická a osobná účasť na certifikačnom audite. Ak aj vašu spoločnosť čaká certifikácia TISAX, pomôžeme vám pripraviť sa na jeho úspešné zvládnutie. 

 S plnou dôverou sa môžete obrátiť na našu vzdelávaciu spoločnosť. QMS Slovakia už niekoľko rokov plní zadania vyplývajúce z plánu rozvoja rôznych firiem na celom Slovensku.. Našimi zákazníkmi sú prevažne veľké výrobné spoločnosti v sektore automobilového priemyslu. Sme pripravení reagovať aj na vaše požiadavky v oblasti vzdelávania kvality.

www.qms.sk