Úskalia prechodu na elektromobilitu

Trh s elektrickými vozidlami (EV) ovplyvní každého z nás. Dopady elektrických vozidiel sa dotknú všetkých aspektov života. Postupná elektrifikácia ovplyvní elektrickú sieť ale aj naše nároky na spotrebu elektrickej energie.

Je jasné, že musíme riešiť otázky životného prostredia ale malo by ísť o strategický, dobre premyslený proces ktorý by nemal byť politizovaný a využívaný záujmovými skupinami. Postupne sa budeme podrobnejšie venovať rôznym aspektom vyplývajúcim z prechodu na elektromobilitu ako sú:

  • Vplyv EV na odvetvie dopravy
  • Vplyv EV na uhlíkovú stopu
  • Li-ion batérie a ich riziká
  • Vplyv EV na elektrické siete a alternatívne zdroje
  • Nabíjacie stanice a nároky na energiu a jej uskladnenie
  • Sociálno-ekonomické aspekty EV
  • Prečo je realita elektrických vozidiel podstatne komplikovanejšia, než sa o nej publikuje.

Na riešenie zvyšujúceho sa objemu emisií v cestnej doprave sú podľa EK potrebné opatrenia, ktoré doplnia obchodovanie s emisiami. Prísnejšie normy emisií CO2 pre osobné a dodávkové automobily urýchlia prechod na mobilitu s nulovými emisiami. Od roku 2030 sa priemerné emisie nových áut znížia o 55 percent a od roku 2035 o 100 percent v porovnaní s úrovňami do roku 2021. Od roku 2035 by všetky nové autá registrované v EÚ mali mať nulové emisie.

V oblasti leteckej a lodnej dopravy nariadenie o infraštruktúre alternatívnych palív vyžaduje, aby lietadlá a lode mali prístup k zdroju čistej elektriny vo veľkých prístavoch a na letiskách. Iniciatíva ReFuelEU zaviaže dodávateľov palív, aby zabezpečili udržateľné letecké palivá na letiskách EÚ, vrátane syntetických nízkouhlíkových palív. Námorná iniciatíva FuelEU bude stimulovať používanie udržateľných palív a technológií s nulovými emisiami stanovením maximálneho limitu obsahu skleníkových plynov pre lode v európskych prístavoch.

Ťažká nákladná cestná doprava a autobusová doprava je zodpovedná za šesť percent z celkových emisií. Napriek čiastkovým úspechom tieto emisie aj naďalej rastú. V roku 2019 Komisia presadila vôbec prvú reguláciu, ktorá sa venovala výhradne nákladiakom a autobusom. Do platnosti vstúpila v auguste 2019.

Regulácia nastavila nové ciele pre výrobcov ťažkých nákladných vozidiel, tí budú musieť od roku 2025 znížiť priemerné emisie celej flotily nových vozidiel zaregistrovaných za jeden kalendárny rok o 15 percent v porovnaní s referenčnou hodnotou v období medzi letom 2019 a letom 2020. Od roku 2030 sa ciele sprísňujú na 30 percent.

Koncom tohto roku čaká Úniu úprava emisných štandardov pre ťažké nákladné vozidlá. Priemysel navrhuje zmeniť spôsob výpočtu emisií a umožniť započítavanie využívania biopalív a zelených plynov do konečných cieľov.

Avšak súčasná energetická kríza, výška inflácie a hrozba recesie  vážne ohrozujú tieto prijaté opatrenia. V ďalšom príspevku sa pozrieme detailnejšie na aspekty uhlíkovej stopy.