Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu