Nástup umelej inteligencie vo výrobe

Takmer polovica všetkých pracovníkov sa domnieva, že by mohli stratiť pracovné príležitosti v prospech tých, ktorí majú lepšie zručnosti v oblasti generatívnej umelej inteligencie.

Podľa správy spoločnosti D2L, ktorá sa zaoberá vzdelávacími technológiami, z 12. februára 2024 sa približne 43 % pracovníkov naprieč generáciami obáva, že by ich v nasledujúcom roku mohol na ich pozícii nahradiť iný zamestnanec s lepšími zručnosťami v oblasti generatívnej umelej inteligencie.

Zdá sa, že najviac sa toho obávajú pracovníci generácie Z. Zatiaľ čo 52 % pracovníkov z generácie Z uviedlo, že sa obáva nahradenia v priebehu nasledujúceho roka, 45 % pracovníkov z milénia a 33 % pracovníkov z generácie X uviedlo to isté.

"Tieto nové údaje naznačujú, že zamestnávatelia majú príležitosť pomôcť pracovníkom lepšie sa pripraviť na budúcnosť a dodať ľuďom istotu, že môžu aj naďalej zmysluplne prispievať k plneniu svojich úloh," uviedla vo svojom vyhlásení Sasha Thackaberry, viceprezidentka divízie Wave spoločnosti D2L. "Rozvoj zručností - či už ide o efektívnejšie využívanie generatívnej umelej inteligencie, alebo jednoducho zvyšovanie kvalifikácie, aby pracovníci udržali krok s rýchlo sa meniacim pracovným prostredím - je pre nich kľúčový."

V prieskume medzi 3 000 americkými zamestnancami na plný a čiastočný úväzok 60 % respondentov uviedlo, že v priebehu nasledujúceho roka chcú v práci častejšie používať nástroje generatívnej AI. Približne 49 % uviedlo, že už teraz používajú nástroje AI aspoň raz týždenne v práci, a 52 % uviedlo, že tieto nástroje používajú aj mimo práce. Zároveň 37 % respondentov uviedlo, že nástroje AI nepoužívajú nikdy.

V rámci prípravy na budúce pracovisko mladší pracovníci častejšie uvádzali, že v priebehu nasledujúceho roka plánujú absolvovať viacero kurzov odborného rozvoja. Približne 26 % pracovníkov z generácie Z a 24 % mileniálov uviedlo, že sa v nasledujúcich 12 mesiacoch plánujú zapísať na 6 až 10 kurzov, v porovnaní s 12 % pracovníkov z generácie X.

Napriek pretrvávajúcim obavám z umelej inteligencie na pracovisku môže podľa správy spoločnosti Robert Half dôvera pracovníkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rásť. Najmä odborníci v oblasti ľudských zdrojov a technológií veria, že generatívne nástroje AI vytvoria väčší dopyt po ich zručnostiach.

Podľa správy spoločnosti Indeed sa však zdá, že profesionáli a manažéri v strednej kariére (vo veku 25-54 rokov) sú najviac ohrození nástupom generatívnej AI. Mnohé z týchto pozícií sa považujú za "vystavené" ohrozeniu, kedy AI dokáže vykonávať vysoké percento požadovaných zručností "dobrým" alebo "vynikajúcim" spôsobom.

Z pohľadu ľudských zdrojov majú nástroje AI potenciál "obrovského prínosu", uviedol pre HR Dive expert na HR softvér. AI môže pomôcť napríklad s funkciami prediktívneho textu a plánovania, čo môže pomôcť pri získavaní talentov. AI môže podľa nej tiež zohľadňovať ľudskú zaujatosť a zlepšovať ciele v oblasti rozmanitosti a inklúzie.

ZDROJ