EV globálny výhľad na rok 2024 - smerovanie k vyššej cenovej dostupnosti

1. Rast predaja elektromobilov zostáva silný, keďže hlavné trhy napredujú a rozvíjajúce sa ekonomiky sa rozbiehajú.

Predaj elektromobilov stále rastie a v roku 2024 by mohol dosiahnuť približne 17 miliónov, čo predstavuje viac ako jeden z piatich predaných automobilov na svete.

Elektromobily naďalej napredujú na ceste k tomu, aby sa stali masovým produktom na väčšom trhu krajín. Menšie marže, nestále ceny kovových batérií, vysoká inflácia, a postupné zrušenie nákupných stimulov v niektorých krajinách vyvolali obavy o tempo rastu odvetvia, ale údaje o celosvetovom predaji sú stále silné. V prvom štvrťroku 2024 vzrástol predaj elektromobilov približne o 25 % v porovnaní sprvým štvrťrokom 2023, čo je podobný medziročný rast ako v rovnakom období v roku 2022. V roku 2024 by podiel elektromobilov na čínskom trhu mohol dosiahnuť až 45 %, 25 % v Európe a viac ako 11 % v Spojených štátoch, k čomu prispeje konkurencia medzi výrobcami, klesajúce ceny batérií a automobilov a pokračujúca politická podpora.

Očakávania rastu na rok 2024 nadväzujú na rekordný rok: v roku 2023 sa celosvetovo predalo elektromobilov priblížil k 14 miliónom, čím dosiahol 18 % všetkých predaných automobilov.

To je nárast oproti roku 14 % v roku 2022. Predaj elektromobilov v roku 2023 bol o 3,5 milióna vyšší ako v roku 2022, čo predstavuje čo predstavuje 35 % medziročný nárast. To naznačuje robustný rast aj napriek tomu, že mnohé veľké trhy vstupujú do novej fázy, keď sa ich využívanie posúva od prvo-nákupov  k masovému trhu. Minulý rok sa každý týždeň predalo viac ako 250 000 elektromobilov, čo je viac ako ako sa predalo za rok pred desiatimi rokmi.

Čínske automobilky vyrobili viac ako polovicu všetkých elektromobilov predaných na svete v roku 2023, napriek tomu, že ich podiel na celkovom počte predaných elektromobilov je len 10 % celosvetového predaja automobilov so spaľovacími motormi

Tempo, akým sa zvyšuje predaj elektromobilov v rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách mimo Číny bude rozhodovať o ich globálnom úspechu. Väčšina predaja elektromobilov v roku 2023 pripadne na Čínu (60 %), Európu (25 %) a Spojených štátoch (10 %). Pre porovnanie, na tieto regióny pripadalo približne 65 % celkového predaja automobilov na celom svete, čo ukazuje, že predaj elektrických modelov zostáva viac geograficky koncentrovanejší ako v prípade konvenčných modelov. Zatiaľ čo predaj elektrických áut v rozvíjajúcich sa ekonomikách zaostáva za predajom na troch veľkých trhoch, rast sa v roku 2023 zrýchlil v krajinách, ako je Vietnam (približne 15 % všetkých automobilov) a Thajsko (10 %). V rozvíjajúcich sa ekonomikách s veľkými automobilovými trhmi sa podiely sú však stále relatívne nízke, ale niekoľko faktorov naznačuje ďalší rast. Politické opatrenia ako sú dotácie na nákup a stimuly pre elektrické vozidlá (EV) a batérie výroba batérií zohrávajú stále  kľúčovú úlohu. V Indii (kde majú elektromobily podiel 2 % trhový podiel), systém stimulov viazaných na výrobu (PLI) podporuje domácu výrobu. V Brazílii (3 % podiel), Indonézii, Malajzii (2 % podiel)  a Thajsku sú lacnejšie modely, najmä čínskych značiek, čo podporuje  ich rozšírenie. V Mexiku sú rýchlo rozvíjajú dodávateľské reťazce elektrických vozidiel,
stimulované prístupom k dotáciám z amerického zákona o znížení inflácie (IRA).

2. Politická podpora podporuje investície do priemyslu a budovanie dôvery, že rýchla elektrifikácia bude pokračovať

Každé druhé auto predané na svete v roku 2035 bude elektrické na základe dnešnej energetickej, klimatickej a priemyselnej politiky, ako sa uvádza v hodnotení IEA Scenár politík.

To má významný vplyv na celkový vozový park. Už v roku 2030, bude takmer každé tretie auto na cestách v Číne podľa tohto scenára elektrické a takmer každé piate elektrické v Spojených štátoch a Európskej únii. Rýchle rozšírenie všetkých typov elektrických vozidiel - osobných automobilov, dodávok, nákladných vozidiel, autobusov a dvoj-/trojkolesových vozidiel - zabráni predaju 6 miliónov barelov ropy denne (mb/d) a zníži dopyt po rope podľa  scenára stanovených politík v roku 2030  a o viac ako 10 mb/d v roku 2035. To zodpovedá množstvu ropy použitej v cestnej doprave v Spojených štátoch. Nedávny vývoj politík naďalej posilňuje očakávania rýchlej elektrifikácie, napríklad cez nové emisné normy prijaté v minulom roku v Kanade, Európskej únii a Spojených štátoch. Priemyselné stimuly - ako napríklad stimuly v americkom zákone IRA, zákon EÚ o čistom nulovom priemysle, čínsky 14. päťročný plán a indický systém PLI - tiež podporujú ďalšiu pridanú hodnotu a vytváranie pracovných miest v dodávateľských reťazcoch elektrických vozidiel v týchto ekonomikách. Ak sa všetky národné ciele v oblasti energetiky a klímy, ktoré si vlády stanovili, uskutočnia v plnej miere a na načas, ako je to v scenári oznámených záväzkov, dve tretiny všetkých vozidiel predaných v 2035 by mohli byť elektrické, čím by sa zabráni spotrebe približne 12 mil. ton ropy denne.

Očakávania silného rastu podporujú investície do dodávateľského reťazca elektrických vozidiel .

Nedávne správy ukazujú, že v rokoch 2022 až 2023 investície do výroby elektrických vozidiel a batérií dosiahli takmer 500 miliárd USD, EUR, z čoho približne 40 % je už viazaných. Viac ako 20 veľkých výrobcov automobilov, ktoré v roku 2023 predstavovali viac ako 90 % celosvetového predaja automobilov, si stanovili nové ciele pre elektrifikáciu. Ak zoberieme do úvahy ciele všetkých najväčších výrobcov automobilov spolu, je to viac ako 40 miliónov elektromobilov v roku 2030, čím by sa dosiahla úroveň v rámci dnešného nastavenia politiky.

Dostatočná výrobná kapacita batérií a potrebné investície na splnenie ohlásených prísľubov výrobcov automobilov a na celom svete.

Vďaka vysokej úrovni investícií v posledných 5 rokoch, globálna výrobná kapacita batérií pre elektromobily výrazne prekročila dopyt v roku 2023, a to na úrovni približne 2,2 terawatthodín a 750 gigawatthodín. Dopyt pravdepodobne porastie rýchlo: do roku 2035 sa v porovnaní s rokom 2023 zvýši sedemnásobne,  deväťnásobne v scenári oznámených záväzkov a dvanásťnásobne v scenári čistých politík a v scenári nulových emisií do roku 2050, ktorý stanovuje cestu k dosiahnutiu čistých nulových emisií v sektore energetiky do polovice storočia. Zdá sa, že výrobné kapacity sú schopné držať krok s dopytom: zaviazaná a existujúca výroba batérií sú prakticky zosúladené s potrebami v rámci čistej nulovej cesty v roku 2030. Takéto vyhliadky otvárajú významné príležitosti v celom dodávateľskom reťazci pre batériové a ťažobné spoločnosti, a to aj na rozvíjajúcich sa trhoch mimo Číny, hoci nadbytočná kapacita poškodzuje marže a môže viesť k ďalším konsolidáciam  trhu.

3. Tempo prechodu na elektrické vozidlá závisí od ich cenovej dostupnosti

Elektromobily sú čoraz lacnejšie, pretože konkurencia sa zintenzívňuje, najmä v Číne, ale stále sú drahšie ako autá so spaľovacími motormi na iných trhoch.

Rýchly prechod na elektrické vozidlá si bude vyžadovať uvedenie na trh cenovo dostupnejších modelov. Odhadujeme, že v Číne bolo viac ako 60 % elektromobilov predaných v roku 2023 už lacnejších ako ich priemerná cena v porovnaní so spaľovacím motorom ekvivalentov. Elektromobily sú však stále o 10 % až 50 % drahšie ako vozidlá so spaľovacím motorom v Európe a Spojených štátoch, aj v závislosti od krajiny a segmentu automobilov. V roku 2023 dve tretiny dostupných elektrických modelov na celom svete tvorili veľké osobné autá, pick-upy alebo športové úžitkové vozidlá, čo posunulo priemerné ceny. Kedy sa presne dosiahne cenová parita, závisí od rozsahu trhu, ale súčasné trendy naznačujú, že by sa mohla dosiahnuť do roku 2030 v hlavných trhoch s elektrickými vozidlami mimo Číny a  pre väčšinu modelov.

Cenové stratégie výrobcov automobilov budú rozhodujúce pre zlepšenie cenovej dostupnosti, ako aj tempo poklesu cien batérií pre elektrické vozidlá.

Otrasy v oblasti batérií kovov v roku 2022 viedli k prvému zvýšeniu cien lítium-iónových batérií, ktoré zdraželi o 7 % v porovnaní s rokom 2021. V roku 2023 však ceny kľúčových kovov používaných na výrobu batérií klesli, čo viedlo k takmer 14 % poklesu cien v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čína stále dodáva najlacnejšie batérie, ale ceny v jednotlivých regiónoch sa približujú, keďže batérie sa stávajú globalizovanou komoditou. Lítium-železofosfát ktoré sú výrazne lacnejšie ako batérie na báze lítia, niklu, mangánu a oxidu kobaltu - tvorili viac ako 40 % celosvetového predaja elektrických vozidiel podľa kapacity v roku 2023, čo je viac ako dvojnásobok ich podielu v roku 2020. Výhľad do budúcnosti, technologické inovácie budú naďalej dôležité pre rozšírenie nových konštrukcií a ako sú sodíkovo-iónové batérie, ktoré by mohli stáť až o 20% menej ako batérie na báze lítia bez toho, aby potrebovali lithium.

V rozvojových ekonomikách mimo Číny sú cenovo dostupnejšie modely a elektromobilova budúcnosť elektrických dvoj- a trojkolesových vozidiel už vyzerá jasná.

V roku 2023  55 % až 95 % predaja elektromobilov v hlavných rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách tvorili veľké modely ktoré sú učené pre priemerného spotrebiteľa, čo však bráni masovému rozšíreniu. Avšak menšie a oveľa viac cenovo dostupnejšie modely uvedené na trh v rokoch 2022 a 2023 sa rýchlo stali bestsellermi, najmä tie od čínskych výrobcov automobilov, ktorí expandujú aj do zahraničia. Cenovo dostupné elektrické vozidlá dvoj- a trojkolesové vozidlá sú už tiež k dispozícii, čo má okamžite výhody, ako je zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie emisií. Približne 1,3 milióna elektrických dvojkolesových vozidiel sa v roku 2023 predalo v Indii a juhovýchodnej Ázii, čo predstavuje 5 % a 3 % celkového predaja. Každý piaty predaný trojkolesový automobil na svete v roku 2023 bol elektrický a takmer 60 % sa predalo v Indii, k čomu prispel aj " Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME II)" - dotačný program.

Keďže trhy s elektrickými vozidlami dozrievajú, ojazdené elektrické vozidlá sa stanú dostupnejšie.

V roku 2023 bola veľkosť trhu s ojazdenými elektromobilmi približne 800 000 v Číne, 400 000 v Spojených štátoch a viac ako 450 000 v celom Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Ceny ojazdených elektromobilov rýchlo klesajú a stávajú sa konkurencieschopnými so spaľovacími motorom. Do budúcnosti sa v medzinárodnom  obchode s ojazdenými elektromobilmi tiež očakáva nárast, a to aj v rozvíjajúcich a rozvojových ekonomíkách mimo Číny.

Odvetvie recyklácie batérií sa pripravuje na rok 2030.

Recyklácia a opätovné použitie sú potrebné pre udržateľnosť a bezpečnosť dodávateľského reťazca. Mnohé technológie vývojárov sa snaží získať pozíciu na trhoch s vyradenými elektrickými vozidlami, ale plánované lokality nie sú vždy v súlade s miestami, kde môže dôjsť k vyradeniu EV z prevádzky. Globálna kapacita recyklácie batérií dosiahla v roku 2023 300 gigawatthodín. Ak sa všetky ohlásené projekty uskutočnia, mohla by v roku 2030 kapacita prekročiť 1 500 gigawatthodín, z čoho 70 % by mohlo pripadalo na Čínu. Celosvetovo je oznámená recyklačná kapacita  3x väčšia než je ponuka batérií, ktoré by sa potenciálne mohli recyklovať v roku 2030, keďže elektrické vozidlá vtedy dosiahnu koniec svojej životnosti podľa scenára oznámených záväzkov. Očakáva sa, že od druhej polovice roku 2030 bude vyraďovanie batérií rýchlo rásť.

4. Zavádzanie verejného nabíjania musí držať krok s predajom elektrických vozidiel

Celosvetový počet inštalovaných verejných nabíjacích miest sa v roku 2023 zvýšil o 40 % v porovnaní s rokom 2022, pričom rast počtu rýchlonabíjačiek prekonal rast počtu pomalších nabíjačiek.

Na hlavných trhoch s elektrickými vozidlami pokračuje zavádzanie nabíjacích miest rýchlym tempom vďaka cieleným politikám. Široký a cenovo dostupný prístup k verejnému nabíjaniu infraštruktúry bude potrebný na masový prechod na elektrickú dopravu a umožní dlhšie cesty - aj keď sa väčšina nabíjania bude naďalej uskutočňovať v súkromí v domácnostiach a na pracoviskách. Na dosiahnutie úrovne rozšírenia elektrických vozidiel v Scenár oznámených politík, musí sa verejné nabíjanie do roku 2035 zvýšiť šesťnásobne.

Keďže sa na trh dostane viac väčšich elektrických vozidiel, ako sú nákladné vozidlá a veľké autobusy je potrebné vyhradené a flexibilné nabíjanie.

V roku 2023 elektrické autobusy predstavovali 3 % z celkového predaja autobusov. Predaj elektrických nákladných vozidiel vyskočil o 35 % v porovnaní s rokom 2022, čo predstavuje približne 3 % predaja nákladných vozidiel v Číne a 1,5 % v Európe. Pri dnešnom nastavení politiky sa zásoby elektrických autobusov zvýšia sedemnásobne do 2035 a počet elektrických nákladných vozidiel približne tridsaťnásobne, čo podporujú prísnejšie emisné normy v Spojených štátoch a Európskej únii. Táto úroveň nasadenia by si do roku 2035 mohla vyžiadať dvadsaťnásobný nárast nabíjacej kapacity, a to nielen v skladoch,
ale aj pozdĺž hlavných tranzitných trás, aby sa umožnila diaľková nákladná doprava. Zvyšovanie nabíjania ťažkých nákladných vozidiel má dôležité dôsledky pre rozširovanie a prevádzku elektrických sietí s možnosťami väčšej flexibility a integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Politická podpora, starostlivé plánovanie a koordinácia budú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej a cenovo dostupnej, nízkoemisnej dodávky elektrickej energie s obmedzeným zaťažením miestnych sietí.

 

 

 

ZDROJ:
Global EV Outlook 2024