FLORIDA + NEW YORK TOUR 2024 S IPA SLOVAKIA

Okrem návštevy firiem pripravujeme aj stretnutie s členom manažmentu alebo procesnými inžiniermi, ktorí majú na starosti zlepšovanie vo firmách.
Budeme mať možnosť diskutovať a vymieňať si skúseností s jednotlivými špecialistami.

Zameriavame sa na výber firiem, kde je cítiť Kaizen, zlepšovanie a inovatívny prístup. Budete mať možnosť stretnúť sa s pracovníkmi z firiem, máme pripravené aj stretnutia s manažmentom vo vybraných firmách, aby ste mali možnosť pýtať a pozrieť sa pod pokrievku – čo sa darí a čo naopak nie.

DETAINÉ INFORMÁCIE