Manažér údržby - Expertný vzdelávací program

Dátum:
07.10.2021 - 02.12.2021
Miesto konania:
Žilina
Kontakt:
Jana
Tel.:
0908268621
E-mail:
info@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/manazer-udrzby-expert
Kategória:
Udalosť, akcia

PROGRAM

1. NÁVRH PROCESNÉHO MODELU ÚDRŽBY
7.10. 2021
Workflow tvorby vecného plánu
Workflow tvorby finančného plánu
Workflow počtu údržbárov
Tvorba systému ukazovateľov a reporting
Metódy kategorizácie a strategizácie zariadení

2. SYSTÉM RIADENIA ČINNOSTÍ ÚDRŽBY - PREV. PREHLIADKY - DEFINOVANIE PLÁNOV
8.10. 2021
Systém riadenia činností údržby - plánovanie opravy - definovanie plánov
Návrh systému AÚ (štruktúra, atribúty štandardov, vizualizácia)
Tvorba workflow riešenia porúch (ATP, VSM opráv)
Kódovník porúch
Definovanie metodiky pre meranie vyťaženia údržbárov
Informačné systémy údržby

3. ČASOVÝ MANAŽMENT A ORGANIZÁCIA PRÁCE MANAŽÉRA ÚDRŽBY
2. 11. 2021
PREPRACOVANOSŤ - čo ju spôsobuje, ako sa prejavuje, ako s ňou bojovať
10 hlavných dôvodov prečo nestíhame v práci
Čo je TIME MANAGEMENT (TM) ?
čo je SELF MANAGEMENT (SM) ?
Úspech a šťastie - Prečo robíme to čo robíme - čo nás ženie?
SEBAREFLEXIA - Kto vlastne som a čo očakávam od života?
7 tajomstiev optimálneho riadenia úloh
Viete presne, kam sa chcete dostať? (vízia, ciele, úlohy, hodnoty)

4. MODEROVANIE WORKSHOPOV A PORÁD V ÚDRŽBE
3. 11. 2021
Čo je workshop / porada a kedy ho využívať
Úlohy a zodpovednosť moderátora za priebeh workshopov a porád
Príprava workshopu alebo porady
Správne definovanie cieľov workshopu alebo porady
Základné nástroje workshopu alebo porady
Efektívne riešenie problémov počas workshopu alebo porady
Spracovanie a záznam z workshopu alebo porady
Osoba moderátora a "finty" z praxe
Video z praktickej realizácie workshopu alebo porady

5. DEFINOVANIE KRITICKÝCH ND, NÁVRH OPTIMÁLNYCH HLADÍN VÝŠKY ZÁSOB ND
1.12. 2021
Definovanie pravidiel riadenia skladov ND (vizualizácia ND, uloženie, vychystávanie)
Definovanie pravidiel pre nadobudnutie investície (vendor list)
Návrh pravidiel hodnotenia investície počas životného cyklu
Definovanie BluePrint
6. OUTSOURCING ÚDRŽBY
2.12. 2021
Systémový audit údržby
Rýchly audit PÚ
Zlepšovanie v údržbe (Shop Floor)
Bezpečnosť v údržbe - LOTO
Legislatíva v údržbe
Tvorba rozvojového programu znalostí a zručností
Podpora pri návrhu a budovaní tréning centra - M 4.0
Odovzdanie certifikátu Manažér údržby - ExpertNapísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.