Expertný program Lean Six Sigma GREEN BELT

Dátum:
08.12.2023 17:25
Tel.:
0908268621
E-mail:
info@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/lean-six-sigma-green-belt
Kategória:
Kooperácia / Služby

Chcete zvýšiť výkonnosť všetkých podnikových procesov? Prihláste sa na expertný program LEAN SIX SIGMA GREEN BELT.
Čo získate absolvovaním?
✅ detailné znalosti o použití vybraných nástrojov a metód Lean Six Sigma programu pre Green Belts a ich implementácii do podnikovej praxe
✅pochopíte filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi
✅ naučíte sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability
✅ pochopíte základné štatistické veličiny používané v Six Sigma
✅naučíte sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
✅ získate prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi
✅ získate všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme
✅ prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšíte systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu

Registrácia a viac info:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/lean-six-sigma-green-belt/2021-11-23Napísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.