EXPERTNÝ PROGRAM - EXPERT NORMOVAČ

Dátum:
25.01.2022 - 03.06.2022
Miesto konania:
Žilina
Tel.:
0908268621
E-mail:
porubcanska@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/expert-normovac
Kategória:
Udalosť, akcia

Neobjektívne časové normy sú hlavnou prekážkou rastu produktivity. Zároveň výrazne ovplyvňujú výrobné náklady, pričom zvyčajne predražujú cenu produktov. Neumožňujú ani reálne plánovať výrobu, ale hlavne prispievajú k zbytočným sporom medzi manažmentom a pracovníkmi pri spravodlivom odmeňovaní. Tejto dôležitej oblasti sa treba venovať s profesionálnou starostlivosťou.

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI PROGRAMU EXPERT NORMOVAČ VEDIA:
Správne definovať objektívne výkonové normy
Efektívne vykonávať časové štúdie
Vytvárať si vlastné vnútropodnikové normatívy, ktoré zvyšujú ich vlastnú produktivitu
Používať moderné prístupy k normovaniu práce
Eliminovať plytvanie a nepotrebné činnosti pri vykonávaní práce
Posudzovať ergonomické riziká práce a navrhovať opatrenia na ich zníženie
Systematicky znižovať prácnosť na operáciách a výrobkoch

CIEĽOVÁ SKUPINA
priemysloví inžinieri
projektanti pracovísk
technológovia
normovači
majstri a predáci vo výrobeNapísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.