LPA audity a audity procesov, exkurzia vo výrobnej spoločnosti

Dátum:
17.05.2022 - 17.05.2022
Miesto konania:
Trnava
Tel.:
0908268621
E-mail:
info@ipaslovakia.sk
Web stránka:
https://www.ipaslovakia.sk/skolenie/lpa-audtiy-a-audity-procesov
Kategória:
Udalosť, akcia

8:30 - 16:30
JÁN BURIETA, Projektový manažér, IPA Slovakia, s.r.o.
-Prečo sú audity dôležité?
-Audity, základné pojmy procesných auditov
-Princípy a účel auditu, použitie výsledkov auditu
-Druhy auditov
-Audit výrobného systému – čo si všímať
-Audity zavedených metód (napr. 5S, TPM a pod.)
-Čo je viacúrovňový audit, vlastník
-Prínos LPA auditu ako nástroja riadenia
-Realizácia LPA auditov, auditované oblasti
-Preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie viacúrovňových auditov
-Čo je a čo nie je LPA audit
-Zodpovednosti a komunikácia v LPA audite
-Početnosť podľa úrovní organizácie
-Vyhodnotenie LPA auditov, dokumentácia

EDUARD DOVIČIC, Vedúci prípravy a výroby plastov, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
-Prečo sú potrebné LPA audity v Boge Elastmetall Slovakia a.s
-Nastavenie LPA auditov
-Zodpovednosti, úrovne, frekvencie
-Formuláre auditov
-Harmonogramy
-Odporúčania pre zavádzanie
-Výsledky z LPA auditov
-Plnenie auditov
-Najčastejšie chyby a nezhody
-Vizualizácia výsledkov

EXKURZIA výrobnej haly závodu Boge Elastmetall Slovakia a.s. (prehliadka uvedených systémov)
-Stav výrobných priestorov
-Systém LPA auditov
-Vizualizácia a vyhodnocovanie
-Úspechy a nedostatky
-Odporúčania pre zavádzanie
-Ďalšie zaujímavosti a odpovede na otázky účastníkov z plastovej výrobyNapísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.