Školenia kvality - SPC I, Technická čistota, Procesný audit, IATF 16949 a CQI špeciálne procesy

Dátum:
22.04.2024 - 04.06.2024
Miesto konania:
online kurzy kvality
Kontakt:
Veronika Miškovicová
Tel.:
0948150356
E-mail:
miskovicova@qms.sk
Web stránka:
https://qms.sk/index.php/registracia-na-kurz
Kategória:
Udalosť, akcia
Príloha:
Zobraz prílohu

SPC I Štatistické riadenie procesov
22. 4. 2024 online
Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa používajú štatistické metódy. Porozumiete regulačným diagramom, dokážete ich interpretovať a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Na praktických cvičeniach si preveríte metódu SPC a ako sa môže správne aplikovať v praxi.

VDA 19.2 Technická čistota pri montáži
22. 4. 2024 online
Na školení si osvojíte znalosti v oblasti nasadzovania a monitoringu technickej čistoty pri montáži zameraním na faktory ovplyvňujúce technickú čistotu, ako sú prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia v súlade s VDA 19.2.

IATF 16949:2016 systém kvality v automotive
25. – 26. 4. 2024 online
Významný štandard v oblasti riadenia kvality, ktorý stanovuje požiadavky systému manažérstva kvality pre návrh, vývoj a sériovú výrobu pre rôzne systémy posudzovania a certifikácie v globálnom dodávateľskom reťazci pre automobilový priemysel.

VDA 6.3 PROCESNÝ AUDIT podľa 4. vydania z roku 2023
2. – 3. 5. 2024 online
Získajte odbornú kvalifikáciu na vedenie interných procesných auditov podľa aktuálneho vydania osvedčenej normy pre proces výroby, interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov.

LOGISTICKÁ FMEA 10. 5. 2024 online
Výstupom školenia je logistická FMEA popisujúca celý proces naprieč organizáciou. Zoznam rizík, ich ohodnotenie a možné návrhy na riešenie týchto rizík. Procesom sa odhalia slabé stránky, silné stránky procesu logistiky, na ktorých je možné stavať.

VOLVO GROUP zákaznícke požiadavky
27. 5 2024 online
Školenie je vhodné pre pracovníkov zodpovedných za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre skupinu Volvo Group a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plnení požiadaviek zákazníka Volvo Group.

CQI-8 Layered Process Audit
24. 4. 2024 online
Viacúrovňové procesné audity (LPA) sú typom auditov, ktoré vykonávajú všetky úrovne organizácie, od procesného inžiniera až po manažéra závodu. Teraz sú štandardom, ktorý vyžaduje smernica AIAG CQI-8.

CQI-12-3 Special Process Coating System Assessment
28. 5. 2024 online
Cieľom 3. vydania AIAG príručky CQI 12 – Hodnotenie systému povrchových úprav z júla 2020 je pomôcť lepšie vyhodnotiť systémy kvality v lakovniach dodávajúcich OEM automobilové laky.

CQI-14 Automotive Warranty Assessment
14. 5. 2024 online
CQI-14 slúži na hodnotenie automobilových záruk. Pochopíte jednotlivé fázy implementácie komplexného systému riadenia záruk. Príručka CQI 14 poskytuje prístup osvedčených postupov pre správu záručných procesov so zreteľom na spotrebiteľa.

CQI-15-2 Special Process - Welding System Assessment
23. 4. 2024 online
CQI-15-2 v druhom vydaní z roku 2020 predstavuje systém riadenia zvárania a špecifikuje procesné požiadavky pre zváranie železných, neželezných kovov, alebo plastov.

CQI 23-2 Molding System Assessment
2. 5. 2024 online
Vo svojom druhom vydaní poskytuje AIAG norma spoločný prístup k systému riadenia plastových výliskov pre automobilovú výrobu a diely. Hodnotenie formovacieho systému CQI-23 je samohodnotenie procesov formovania plastov a musí sa vykonávať minimálne 1 x ročne.

ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 Harmonizovaná norma BOZP
3. 6. 2024 online / 4. 6. 2024 online
Skúsená lektorka vám predstaví požiadavky ISO noriem a základné míľniky pre nasadenie systému manažmentu životného prostredia, resp. BOZP v praxi. Zvlášť pri nákupe látok, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, resp., či sú požiadavky noriem efektívne zavedené a či v praxi fungujú. Interným auditom môžete nájsť potenciál a príležitosť pre zlepšovanie.

QMS Slovakia s.r.o. už niekoľko rokov poskytuje odborné školenia v oblasti riadenia kvality, riadenia procesu, Lean manažmentu, FMEA, ISO štandardov, zákazníckych požiadaviek a CQI špeciálnych procesov. Členstvo v AIAG nám zabezpečuje prvotriednu prípravu a aktuálne prezentácie, prepojené s praktickými cvičeniami.

Tešíme sa aj na Vás.
Tím QMS SlovakiaNapísať správu

Nemáte dostatočné oprávnenia na prezeranie zvoleného obsahu. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, kliknite na Registrácia v hornom menu.