Spracovanie osobných údajov podľa smernice GDPR

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že splňuje všetky zákony a požadované predpoklady, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Portál  www.okba.sk sa pri spracovaní údajov o zákazníkoch riadia ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a je v súlade so  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

3. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je dobrovoľné.

4. Zákazník odsúhlasením tohoto dokumentu dáva súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním registračných  údajov  vrátane IP adresy, ako aj  súhlas s ich  prezeraním  tretími stranami ktoré sú členmi portálu OKBA v rozsahu:

  • Súhlas  s odberom noviniek z portálu. Občasná správa o nových funkciách portálu, nových článkoch, reklamách  a pod.
  • Súhlasí, aby ho  kontaktovali ostatní členovia portálu z titulu kooperácie, udalosti, akcie, reklamy a pod.

5. Zákazník môže požiadať Prevádzkovateľa o sprístupnenie alebo vymazanie uložených osobných údajov cez:

 Žiadosť o sprístupnenie, alebo výmaz uložených osobných údajov