Nové výzvy a príležitosti v oblasti mobility - časť 5

Aj keď sa rast výnosov v automotive môže zrýchľovať, tradičné hranice odvetví sa posúvajú a menia sa aj pravidlá hry. V rámci zložitejšieho a diverzifikovanejšieho odvetvia mobility budú súčasní hráči automotive nútení súťažiť súčasne na viacerých frontoch a spolupracovať s konkurenciou.

Čítajte viac

Požiadavky zákazníka v automotive stále dominujú. Rastie záujem o prípravu pred TISAX auditom

V reťazci automobilového priemyslu je dôležité oboznámiť sa so základnými nástrojmi kvality (core tools), s procesným, či systémovým auditom. Ale vždy budú prioritné Špecifické požiadavky vášho zákazníka. Na školeniach QMS Slovakia vás naučíme požiadavky jednotlivých značiek VW, Daimler, Mercedes, BMW, Ford, Jaguár aplikovať v každom oddelení, počnúc výrobou, cez engineering až po kvalitu. 

Čítajte viac

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými časť 4

Elektrifikované vozidlá sa stávajú životaschopnými a konkurencieschopnými, rýchlosť ich prijatie spotrebiteľmi sa však bude výrazne líšiť na lokálnej úrovni. Prísnejšie emisné predpisy, nižšie náklady na batériu, široko dostupné nabíjacie stanice a zvýšenie akceptácie spotrebiteľmi vytvorí nový a silný impulz pre penetráciu elektrifikovaných  vozidiel  (hybridných, plug-in, elektrických na batériu s  palivovými článkami) v nasledujúcich rokoch. 
 

Čítajte viac

Aké zmeny očakávajú automobilový priemysel v najbližších rokoch – časť 3

Zmeny v správaní v oblasti mobility

Pri zvažovaní potenciálu transformácie priemyslu sú spotrebiteľské preferencie a správanie dôležitým východiskovým bodom. Sme presvedčení, že rušivé trendy v oblasti technológií majú potenciál zásadne zmeniť vzťah medzi spotrebiteľom a automobilom.

Správanie spotrebiteľov  sa v oblasti mobility  mení, čo vedie až k jednému z desiatich automobilov predaných v roku 2030, ktoré by mohli byť zdieľaným vozidlom, a následne k nárastu  trhu pre riešenia mobility na mieru.

Čítajte viac

Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web

Proficy Operations Hub 1.7 od GE Digital - Moderné, centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií pre Web.

Umožňuje kooperáciu a neustále zlepšovanie pomocou centralizovanej vizualizácie / konfigurácie, digitalizovaných procesov a business intelligence.

Proficy Operations Hub od spoločnosti GE Digital je centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií (dátová konektivita, agregácia a vizualizácia), ktoré umožňuje zdokonaľovať prevádzkové procesy a operácie vďaka jednoduchým analýzam komplexných informácií a následným úkonom bez ohľadu na miesto aktivity.

Čítajte viac

Zobraziť viac článkov