VÝROBNÝ MANAŽMENT Žilina,15.10.2024 - 16.10.2024

Téma konferencie:
"Využime synergiu schopnosti ľudí a sily technológií k získaniu konkurenčného náskoku"

Program: https://www.vyrobnymanazment.sk/sk/program
Rečníci: https://www.vyrobnymanazment.sk/sk/recnici
Registrácia: https://www.vyrobnymanazment.sk/sk/registracia

Do 31.7. najvýhodnejšia registrácia